Skip to main content

Koulutusta ammattilaisille

Aihealueet

  • Näöntutkimus ja optisten apuvälineiden määritys alentuneen näöntarkkuuden kanssa toimiville tai heikkonäköisille.
  • Erikoispiilolinssien sovitukset esimerkiksi sarveiskalvon rappeumasairauksien vuoksi silmän heikentyneen optiikan parantamiseksi.
  • Näöntutkimus ja prismalasimääritys yhteisnäön ongelmien ratkaisemiseksi.

Näöntutkimus ja apuvälinemääritys

Haluatko päivittää tietojasi heikentyneen näön tutkimisesta ja apuvälinemäärityksestä, erikoispiilolinssien sovituksesta tai yhteisnäön tutkimisesta ja prismalasimäärityksistä?

Multilens Ab.

Multilenssilla on laaja valikoima optisia ratkaisuja silmälasilinsseistä, suurentavista apuvälineistä ja piilolinsseistä.

H5Vision on perustettu 2016. Tuolloin olin työskennellyt yli kymmenen vuotta HYKS:n Silmäsairaalan optikkona. Olin päivittänyt optikon tutkintoni optometristin tutkinnoksi ja käynyt Tukholman Karoliinisen Instituutin ortoptisti koulutuksessa valmistuen ortoptistiksi. Olin saanut työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä tiiviissä yhteistyössä silmälääkärien, optikoiden/optometristien ja erityistyöntekijöiden kanssa kartuttaen ammatillista osaamistani heidän avullaan.

Ennen kaikkea olin saanut työskennellä Silmäsairaalan asiakkaiden kanssa ja oppia heiltä eri sairauksien vaikutuksista näkemiseen ja heidän kyvystään käyttää jäljellä olevaa näköä päivittäisissä toiminnoissa. Kaiken tämän saadun tietotaidon ja ”hiljaisen tiedon” jakaminen sairaalamaailman ulkopuolelle alkoi tuntua tärkeältä. Tämän ajatuksen siivittämänä perustin H5 Visionin tarjoamaan näkemisen asiantuntijapalveluita niin kuluttajille kuin ammattilaisille.

Ota yhteyttä ja sovitaan sopivasta koulutusmuodosta sinun ja henkilökuntasi tarpeisiin.